Text

Nätverk

Samverkan genom nätverk är ett sätt att dela erfarenheter med andra verksamma inom samma yrke eller intresseområde. Det finns några redan etablerade nätverk som presenteras på denna sida.

Ett sätt att utveckla sin praktik är att göra det tillsammans med kollegor från andra skolor i den egna eller i andra kommuner. De befintliga nätverk som presenteras nedan har olika inriktningar och riktar sig till olika yrkesgrupper. Är du intresserad av att gå med i ett nätverk är du välkommen att ta kontakt genom att klicka dig vidare för kontaktuppgifter. Om du ser behov av att starta ett nytt nätverk eller vill att ett etablerat nätverk ska synas här, hittar du information om det nedan.

English Teacher Sharing (ETS)

Are you proud to be an English teacher? If so, this network is for you! ETS aims at sharing inspiration, best practice and research on English teaching by bringing together practicing teachers and researchers. An overarching goal of ETS is to contribute to a strong sense of identity and professional pride among English teachers. Student teachers are also welcome to join the network.

MKL:s digitaliseringsnätverk

Nätverket för de som arbetar med IT-relaterade utbildningsfrågor av strategisk, teknisk, samordnande eller pedagogisk karaktär. Här samverkar yrkesverksamma från skolhuvudmän i Sörmland och Västmanland för att skapa goda förutsättningar för förskolans och skolans digitalisering.

Regionalt nätverk för samordnare för nyanlända och flerspråkiga elevers lärande

På uppdrag av Skolverket anordnar UKK/MDU sedan flera år ett nätverk för samordnare för nyanlända och flerspråkiga elevers lärande. Nätverkets roll och syfte är dels att stimulera till erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande mellan deltagarna, dels att lyfta fram beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling (SLS) i Västmanland Öppnas i nytt fönster.

Syftet med nätverket är att bidra till att utveckla undervisningen utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet genom att stärka kunskapen inom aktuella områden som rör SLS-utveckling.

SYV-nätverket i Sörmland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SYV-nätverket är ett samarbete mellan Region Sörmland och Mälardalens universitet med syftet att ge studie- och yrkesvägledare inspiration och möjlighet till kompetensutveckling.

Vill du att ditt nätverk ska synas här? Vill du starta ett nytt?

Driver du eller ingår du i ett etablerat nätverk för yrkesverksamma i förskola eller skola i Sörmland och/eller Västmanland? Vill du att nätverket ska synliggöras på Pedagog Mälardalen?

Vill du ta initiativet till att starta ett nytt nätverk? Ta kontakt med redaktionen genom att klicka på länken ovan.