Text

Nätverk

Samverkan genom nätverk är ett sätt att dela erfarenheter med andra verksamma kollegor i den egna eller andra kommuner inom samma yrke eller intresseområde.

De befintliga nätverk som presenteras nedan har olika inriktningar och riktar sig till olika yrkesgrupper. Är du intresserad av att delta i ett av nätverken kan du klicka dig vidare för kontaktuppgifter. Om du ser behov av att starta ett nytt nätverk eller vill att ett befintligt nätverk ska synas här ta kontakt med Pedagog Mälardalens redaktion.

Kontaktuppgifter till Pedagog Mälardalens redaktion

English Teacher Sharing (ETS) Öppnas i nytt fönster.

Are you proud to be an English teacher? If so, this network is for you! ETS aims at sharing inspiration, best practice and research on English teaching by bringing together practicing teachers and researchers. An overarching goal of ETS is to contribute to a strong sense of identity and professional pride among English teachers. Student teachers are also welcome to join the network.

MKL:s digitaliseringsnätverk Öppnas i nytt fönster.

Nätverket för de som arbetar med IT-relaterade utbildningsfrågor av strategisk, teknisk, samordnande eller pedagogisk karaktär. Här samverkar yrkesverksamma från skolhuvudmän i Sörmland och Västmanland för att skapa goda förutsättningar för förskolans och skolans digitalisering.

Regionalt nätverk för samordnare för nyanlända och flerspråkiga elevers lärande Öppnas i nytt fönster.

På uppdrag av Skolverket anordnar UKK/MDU sedan flera år ett nätverk för samordnare för nyanlända och flerspråkiga elevers lärande. Nätverkets roll och syfte är dels att stimulera till erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande mellan deltagarna, dels att lyfta fram beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.

Nätverk för förskolebarns språkutveckling

Nätverket startade 2024 som en fortsättning på ”Språkslottet”, ett utvecklingsprojekt i Region Sörmland. Syftet är att möjliggöra ett fortsatt arbete kring barns språkliga utveckling.

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling (SLS) i Sörmland Öppnas i nytt fönster.

Syftet med nätverket är att bidra till att utveckla undervisningen utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet genom att stärka kunskapen inom aktuella områden som rör SLS-utveckling i Sörmland.

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling (SLS) i Västmanland Öppnas i nytt fönster.

Syftet med nätverket är att bidra till att utveckla undervisningen utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet genom att stärka kunskapen inom aktuella områden som rör SLS-utveckling i Västmanland.

SYV-nätverket i Sörmland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SYV-nätverket är ett samarbete mellan Region Sörmland och Mälardalens universitet med syftet att ge studie- och yrkesvägledare inspiration och möjlighet till kompetensutveckling.

Vill du att ert nätverk ska synas här?

Driver du eller ingår du i ett etablerat nätverk för yrkesverksamma i förskola eller skola i Sörmland och/eller Västmanland? Vill du att nätverket ska synliggöras på Pedagog Mälardalen? Eller vill du ta initiativet att starta ett nytt nätverk? Kontakta Pedagog Mälardalens redaktion för vidare instruktioner i sådana fall.

Ta kontakt genom att mejla pm@mdu.se