Text

Skolforskning

Vill du fördjupa dig i ett specifikt ämne eller få en systematisk forskningsöversikt över ett område? Här finner du länkar till forskning som publicerats på Mälardalens universitet samt forskningssammanställningar från Skolforskningsinstitutet och Skolverket.

Forskningspublikationer, Mälardalens universitet

Den forskning som bedrivs på Mälardalens universitet publiceras till stor del i Digitala Vetenskapliga Arkivet - DiVA Länk till annan webbplats.. Där finner du en stor samling vetenskapliga publikationer av forskare från MDU.

Skolforskningsportalen

Skolforskningsinstituetet är en statlig myndighet med uppdrag att verka för att undervisningen i förskola och skola bedrivs på vetenskaplig grund.

På skolforskningsportalen samlas olika hjälpmedel och inspirationskällor för att du ska kunna upptäcka, utforska och lära mer genom systematiska översikter och andra forskningssammanställningar. Verktyget är tänkt att vara ett användbart och inspirerande verktyg för alla verksamma i förskola och skola.

Skolforskningsportalens forskningssammanställningar Länk till annan webbplats. kan med fördel användas som utgångspunkt för utvecklingsarbete i förskola och skola men även för enskild kompetensutveckling.

Skolverkets forskningsartiklar

Skolverket samarbetar med olika universitet och högskolor för att sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning inom utbildningsområdet.

Sök efter artiklar sorterade efter område, ämne eller skolform Länk till annan webbplats..