Text

APL

Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är en del av den gymnasiala yrkesutbildningen.

Svetsare

Arbetsplatsförlagt lärande

APL är en del av gymnasiets yrkesutbildning. Den är avgörande för att eleven ska bli väl förberedd för sitt yrke. Läraren ska planera för elevens lärande på arbetsplatsen i förhållande till målen för utbildningen. De arbetsplatser som kopplas till yrkesutbildningarna är viktiga aktörer för gymnasieskolorna. Läs mer om APL på Skolverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolverket erbjuder en webbaserad handledarutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för den som ska ta emot elever på arbetsplatsen.