Text

Resurser

Här hittar du samlade resurser för din undervisning sorterade i bokstavsordning, i ämnen eller temaområden.

Resurserna är gratis och finns tillgängliga online utan krav på inloggning. För att få full funktion på vissa sidor kan inloggning och även licensinköp krävas. Källkritiskt tänkande är alltid viktigt när du använder material från internet i undervisningen. Meddela gärna redaktionen om du stöter på tveksamheter på webbplatserna eller tipsa om nya digitala resurser.

Kontakta redaktionen genom att mejla pm@mdu.se

Undervisningsresurser från A-Ö

ANDT Länk till annan webbplats. är ett metodmaterial för lärare som erbjuds av centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN).

Arbetsförmedlingens vägledningsmaterial Länk till annan webbplats. för pedagoger, studie- och yrkesvägledare.

Classroomscreen Länk till annan webbplats. är en webbaserad sida som erbjuder struktur och funktioner för undervisningen.

(100) dialekter idag Länk till annan webbplats. är en samling med svenska dialekter. Sök på kartan, lyssna och förundras över svenska språkets variationer.

CS Unplugged Länk till annan webbplats. är ett gratis engelskspråkigt undervisningsmaterial för grundskolans F-6 som lär ut datavetenskap genom engagerande spel och pussel som kräver interaktion mellan eleverna. Lärarsidor visar hur materialet är tänkt att användas. För högstadiet och gymnasiet finns Computer Science field guide Länk till annan webbplats..

Digital Now Länk till annan webbplats. är Tekniska muséets interaktiva konstupplevelser kopplade till den digitala världen.

Djurhjältarna Länk till annan webbplats. bidrar med inspirerande lektionsplaneringar för förskola och skola med djur, natur och miljö som tema där flera ämnen inkluderas. Delar av materialet är gratis.

Eduna Länk till annan webbplats. erbjuder gratis undervisningsmaterial för år F-Gy om företagande, jobb och ekonomi. Materialet är gratis och finns att tillgå digitalt och som fysiskt material (beställning krävs). Näringslivets branschföreningar och organisationer står bakom materialet.

Elev och lärarhörnan Länk till annan webbplats. - Spela lär och upptäck Europeiska unionen.

FN-förbundet Länk till annan webbplats. erbjuder delvis kostnadsfritt skolmaterial. De producerar lärarhandledningar, filmer, simuleringar och interaktiva övningar anpassade för olika årskurser.

Förskolebanken Länk till annan webbplats. bjuder på tips, idéer, projekt och teman, granskade och kopplade till Lpfö18. Lärarförbundet står bakom.

Gapminder Länk till annan webbplats. identifierar systematiska missuppfattningar om viktiga globala trender. Tillförlitliga data används för att utveckla lättförståeligt läromedel i syfte att befria människor från vanliga missuppfattningar. Gapminders Dollarstreet Länk till annan webbplats. är värd ett besök och kan användas i undervisningen i alla åldrar.

Geoboard Länk till annan webbplats. är ett onlineverktyg för utforskande av geometriska figurers omkrets, area, vinklar, kongruens, bråk m.m.

GeoGebra Länk till annan webbplats. är en gratis laborativ och interaktiv matematisk miljö anpassad för att användas i undervisningen. Svenska GeoGebrainstitutet Länk till annan webbplats. bistår med utbildning, idéer och publikationer om hur verktyget kan användas.

Globala målen Länk till annan webbplats. är UNDPs hemsida med resurser om hållbar utveckling som kan användas i skolan.

Gratis i skolan Länk till annan webbplats. erbjuder kostnadsfria verktyg och material för förskola och skola kring viktiga samhällsfrågor. Kontrollera vem som är materialets avsändare.


Internetstiftelsen Länk till annan webbplats. erbjuder bland annat lektionspaket för ökad digital kompetens och ett digitalt museum om internet.

Kodcentrum Länk till annan webbplats. är en ideell förening som med hjälp av ideella krafter i skolor, myndigheter, kommuner och näringsliv gratis introducerar barn till programmering och digitalt skapande. Via Kodboken Länk till annan webbplats. erbjuds roliga kodövingar för elever och lärare.

Landguiden Länk till annan webbplats. är en blandning mellan nyhetstjänst och uppslagsverk och behandlar uppdaterad information om världens länder, konflikter och organisationer. Delar av innehållet är fritt att använda. Utrikespolitiska institutet står bakom.

Lektionsbanken Länk till annan webbplats. bjuder på lektionstips för grundskolan kopplade till LGR22. Sveriges lärare står bakom.

Levande historia Länk till annan webbplats. drivs av Forum för levande historia som är en myndighet under kulturdepartementet med syftet att främja arbetet med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i förintelsen. Webbplatsen innehåller material till undervisning för årskurs 4 och uppåt.

Lexin Länk till annan webbplats. ett nätlexikon på 15 olika minoritetsspråk, innehåller även bilder och filmmaterial. Institutet för språk och folkminnen samt Kungliga tekniska högskolan står bakom.

Lärportalen Länk till annan webbplats. bidrar med material för utveckling av undervisningen, bland annat nyskrivna artiklar, undervisningsfilmer och intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik. Skolverket står bakom.


Matteboken.se Länk till annan webbplats. är ett verktyg för att studera matte på nätet. Här hittar du teori, räkneövningar och videolektioner för all matematik på grundskole- och gymnasienivå.

Mediekompass Länk till annan webbplats. hjälper skolan med undervisning i frågor som rör medie- och informationskunnighet – MIK – som exempelvis journalistik och nyhetsmedier. Här finns material för skolans alla nivåer, från årskurs ett till vuxenutbildning. Lektionstips, nutidskryss och skrivarskola erbjuds kostnadsfritt. Tidningsutgivarna (TU) står bakom.

Malberts melodier Länk till annan webbplats. erbjuder närmare 400 musikstycken för fri nedladdning och icke-kommersiell användning.

Mötesplats VUX Länk till annan webbplats. är Skolverkets återkommande konferens om vuxenutbildning. Här kan du ta del av presentationer från tidigare upplagor.

NOMP Länk till annan webbplats. erbjuder gratis och reklamfria matematikuppgifter för hela grundskolan.

PRIM-gruppen Länk till annan webbplats. är en forsknings- och provutvecklingsgrupp vars främsta fokus är bedömning av kunskap och kompetens (främst inom matematikområdet). PRIM-gruppen drivs av Stockholms universitet.


Rädda barnen Länk till annan webbplats. erbjuder kunskap och stöd för dig som arbetar med och för barn. Här finns också undervisningmaterial som "Stopp min kropp!" och "Livets lotteri". Se även Lilla RB Länk till annan webbplats. som ger tips och stöd direkt till barnen.

Science journal for kids and teens Länk till annan webbplats. erbjuder hundratals forskningsartiklar inom olika ämnen skrivna av forskare men anpassade för barn och ungdomar. De är skrivna på engelska men finns i olika svårighetsnivåer.

Scratch Länk till annan webbplats. är världens största blockprogrammeringssajt för barn (och vuxna). Du kan skapa och se instruktioner utan inloggning.

Seterra Länk till annan webbplats. erbjuder mer än 300 namngeografispel på mer än 40 språk. Spelen finns både online och som app. Ingen inloggning krävs för att spela online.

Skogslabbet Länk till annan webbplats. är ett kostnadsfritt digitalt läromedel anpassat för gymnasiet, baserat på aktuell forskning kring skog och hållbar utveckling. Gymnasielärare har utvecklat innehållet som faktagranskats av forskare på Sveriges lantbruksuniversitet.

Skoldatatek Länk till annan webbplats. finns för att hjälpa skolan att hitta digitala lösningar för ökad måluppfyllelse, här finns därför digitala tips, länkar till artiklar och exempel på hur andra har lyckats.

Skolord Länk till annan webbplats. är Pedagog Värmlands resurs där vanliga ord, som används i förskola och skola, översatts till flera olika språk.

Skolprogrammering.se Länk till annan webbplats., tidigare Köping kodar, är en webbplats för programmering och datologiskt tänkande från förskolklass till gymnasieskolan.

Skolverkets lärportal Länk till annan webbplats. erbjuder webbkurser inom en rad olika ämnesområden. Materialet är tillgängligt efter inloggning.

SO-rummet Länk till annan webbplats. är en gratis digital lärresurs och Sveriges största och mest välsorterade länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Länk till annan webbplats. är Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik och riktar sig till förskolor, skolor och vuxenutbildningar.

Statens medieråd Länk till annan webbplats. erbjuder stöd, tips, lektionsmaterial och temasidor om dagens medielandskap - för vårdnadshavare, pedagoger och nära-barn-professionella.

Storyline online Länk till annan webbplats. strömmar videofilmer där amerikanska skådespelare eller mediepersonligheter läser illustrerade barnböcker på engelska. Målgruppen är yngre engelskspråkiga barn men passar undervisning i engelska för elever i åldrarna 9-12 år.

Surfa lugnt Länk till annan webbplats. är en ideell förening som vill att alla barn och unga i Sverige, på jämlika villkor och i trygghet, ska kunna tillgodogöra sig allt det positiva som finns på Internet. Även lärare kan ha nytta av webbplatsens innehåll.

Sveriges historia Länk till annan webbplats. är en undervisningsresurs i lektionsform som riktar sig till elever i mellan- och högstadiet. Statens historiska museer står bakom innehållet.

SYV-online Länk till annan webbplats. är en metodbank som erbjuder övningar, metoder och annat material att använda i klassrumssituationer eller vägledningssamtal. Alla metoder går att anpassa till olika målgrupper och åldrar. Göteborgsregionen och Västra Götalandsregionen står bakom.

TED Länk till annan webbplats. och TED-Ed Länk till annan webbplats. erbjuder både korta tal av spännande föreläsare och filmer för undervisningen. Filmerna är oftast engelskspråkiga, textade på engelska men även på andra språk.

Tekniska i klassrummet Länk till annan webbplats. är Tekniska museets samling av digitala upplevelser för skolan.


UMO Länk till annan webbplats. är en webbplats för alla mellan 13 och 25 år. Här kan elever få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat. Även lärare kan ha nytta av webbplatsens innehåll.

Digitala Universeums Länk till annan webbplats. material riktar sig till små som stora. En digital kunskapskompis fullproppad med interaktiva upplevelser och innehåll för alla som älskar att veta mer om naturvetenskapens fantastiska värld.

Upphovsrättsskolan Länk till annan webbplats. riktar sig till alla lärare, lärarstudenter och elever som vill lära mer om upphovsrätt på ett både informativt och lekfullt sätt. Patent- och registreringsverket (PRV) står bakom innehållet.

Utbildningsguiden Länk till annan webbplats. ger elever information och vägledning inför val av skola och utbildning från förskola till utbildning för vuxna. Skolverket står bakom.

UR-play Länk till annan webbplats., filmer och pedagogiskt material för barn i förskolan till vuxenutbildning.

Worldskills Sweden Länk till annan webbplats. har i uppdrag att arbeta med att höja attraktionskraft, status samt kvalitet för yrkesutbildning och är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och staten.

Här finns ännu inga resurser