Text

ULF-Praktiknära forskning

ULF (Utbildning, Lärande och Forskning) är en nationell försöksverksamhet med syfte att utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Bidrag på lika villkor

Försöksverksamheten ULF syftar till att stärka den forskning som bedrivs i nära anslutning till förskola och skola. Dessutom ska utvecklingsarbetet som genomförs i förskolor och skolor bygga på de behov huvudmännen själva identifierat.

Personalen i förskola/skola och forskarna bidrar på lika villkor, men med olika kompetenser och tillsammans utvecklar de både undervisning, lärarutbildning och forskning. Försöksverksamheten startade 2017 och kommer att övergå till permanent verksamhet i en övergångsperiod fram till 2025. Läs mer om ULF Länk till annan webbplats.

Pågående ULF-projekt

Under hösten 2023 startade tre forskningsprojekt som delvis finansieras av den statliga ULF-verksamheten. Samverkan i projekten sker mellan skolhuvudmän i regionen och forskare på Mälardalens universitet. Läs mer om de pågående projekten.