Text

Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande

Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) är regionens plattform för samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning, kompetensutveckling och forskning inom utbildningsvetenskap.

Samverkansuppdrag

MKL är organisatoriskt en del av akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) vid Mälardalens universitet (MDU). Verksamheten finansieras med medel från MDU, Region Sörmland, Region Västmanland, kommunala och fristående skolhuvudmän samt Skolverket.

MKL samverkar med förskolor och skolor i Sörmland och Västmanland genom

  • långsiktigt samproducerade forsknings- och utvecklingsprojekt för att stärka forskningsbasen till lärarutbildningen och förbättra undervisningen i förskola, skola och högskola/universitet,
  • samproducerad lärarutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma för att säkra kompetensförsörjningen till regionens förskolor och skolor.

MKL samarbetar även med andra samverkansplattformar inom MDU och ingår i nätverk för samverkan med andra lärosäten.

Läs mer om MKL Länk till annan webbplats. eller ta kontakt med verksamhetsledare, Jessica Götberg.

Jessica Götberg, verksamhetsledare för MKL

Verksamhetsledare MKL