Text

Forskningsmiljöer

Utbildningsvetenskap är en av Mälardalens universitets forskningsinriktningar. Inom utbildningsvetenskap ingår fyra forskningsmiljöer. Följ länkarna till Mälardalens universitets webbplats för mer information (öppnas i nytt fönster).

Matematik, naturvetenskap och teknik med ämnenas didaktik

Den forskning som bedrivs inom ämnesdidaktik i matematik, naturvetenskap och teknik utmärks av att den teoretiserar studier och utveckling av praktiker. Läs mer om Matematik, naturvetenskap och teknik med ämenenas didaktik Länk till annan webbplats.

Inom forskningsmiljön ingår följande forskargrupper. Du kan läsa mer på Mälardalens universitets hemsida genom att följa länken:

Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik (SOLD)

Inom forskningsprofilen Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik finns såväl ett ämnesorienterat som ett didaktiskt perspektiv på språk- och litteraturvetenskap. Läs mer om SOLD Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inom forskninsmiljön ingår följande forskargrupper. Du kan läsa mer på Mälardalens universitets hemsida genom att följa länken:

Samhällsvetenskap-ernas didaktik och pedagogiska praktiker (SODEP)

Forskningsprofilen Social Sciences Didactics and Educational Practices, Samhällsvetenskapernas Didaktik och Pedagogiska Praktiker, har två huvudinriktningar. Den ena riktar in sig mot samhällsvetenskapliga ämnens didaktik och den andra fokuserar lärares arbete, skola, lärarutbildning och pedagogiska praktiker. Läs mer om SODEP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Forskarskolor

Inom utbildningsvetenskap ingår doktorander i forskarskolan naturvetenskapernas och teknikens didaktik (FontD), nationell forskarskola i samtida utmaningar för barnpedagogisk verksamhet (ReCEC), forskarskola med inriktning matematik (REMATH) samt forskarskola i pedagogik och särskild begåvning för lärarutbildare. Följ länkarna till samordnande lärosätes webbplats för mer information.

FontD

Den nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik, FontD, är ett etablerat forskarskolesamarbete mellan
elva lärosäten. I FontD ingår de lokala didaktiska forskningsmiljöerna vid de elva medverkande universiteten och högskolorna.

Läs mer om FontD Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ReCEC

Nationell forskarskola i samtida utmaningar för barnpedagogisk verksamhet (ReCEC) bedriver utvecklingsarbete i pedagogiska institutioner för yngre barn (0-10 år). Göteborgs universitet och Högskolan i Kristianstad medverkar tillsammans med Mälardalens universitet.


Läs mer om ReCEC Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ReMath

I forskarskolan ReMath bedrivs forskning inom matematiklärarutbildning. Stockholms universitet, Högskolan i Dalarna och Kristianstads högskola medverkar tillsammans med Mälardalens universitet.

Läs mer om ReMath Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pedagogik och särskild begåvning för lärarutbildare

I forskarskolan utvecklas kunskap om särskilt begåvade elever i svensk förskola och skola – ett fält med relevans för lärarutbildningarna och för utbildningsvetenskaplig forskning. Stockholms universitet och Karlstads universitet medverkar tillsammans med Mälardalens universitet.

Läs mer om Pedagogik och särskild begåvning för lärarutbildare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.