Text

Onlineresurser för svenska och svenska som andraspråk

Här hittar du i huvudsak kostnadsfria onlineresurser för din undervisning i svenska.

ISOF:s kunskapsbank Länk till annan webbplats.

Institutet för språk och folkminnen (ISOF) har skapat en kunskapsbank om dialekter, folkminnen, svenska, minoritetsspråk och namn.

Lexin Länk till annan webbplats.

På Lexin hittar du lexikon på femton minoritetsspråk, men även bildmaterial och kortare videofilmer.

Lexin är ett samarbete mellan Institutet för språk och folkminnen och Kungliga tekniska högskolan

Minibladet Länk till annan webbplats.

I samarbete med bland andra fyra sörmländska dagstidningar anpassar Minibladet nyhetsrapporteringen efter barns (3-12 år) förståelsehorisont, mognad och erfarenheter. De lockar till läsning, roliga samtal och delaktighet i den demokratiska samhällsprocessen vid en tidig ålder.

Poeter Länk till annan webbplats.

Poeter.se är en webbplats där du kan publicera din poesi, där du kan utveckla ditt språk, där möten uppstår och ny poesi skapas.

Publicera själv eller ta del av andras texter.

Svenska akademiens ordböcker Länk till annan webbplats.

Sök i tre ordböcker på en gång: Svenska akademiens ordlista (SAOL), Svensk ordbok (SO) och Svenska akademiens ordbok (SAOB).

I menyn högst upp på webbplatsen finns också tillgång till Svenska akademiens grammatik (SAG).

Skolord Länk till annan webbplats.

I Skolord finns listor med de viktigaste orden i olika ämnen, på olika språk.

Dela en länk med eleven, skriv ut eller lyssna på orden.

Skolord är ett samarbetsprojekt mellan lärare i Karlstad kommun och Pedagog Värmland.

Svenska idiom Länk till annan webbplats.

Det finns många bra svenska idiom som du kan använda för att berika ditt språk.

De är hämtade från ordboken Svenska Idiom som innehåller flera tusen spännande idiom!

8 sidor Länk till annan webbplats.

8 sidor är nyheter på lättläst svenska. Du kan läsa allt på 8sidor.se utan att betala eller logga in.

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) står bakom.