Text

AI i undervisningen

Yrkesverksamma i skolväsendet behöver ha god kännedom om de möjligheter AI bidrar till i undervisningen men även dess utmaningar och risker. Denna sida samlar därför information om AI. Om du vill bidra till innehållet, ta kontakt med redaktionen!

AI i undervisningen

Samtliga länkar öppnas i nytt fönster.

Råd om Chat GPT och liknande verktyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Skolverket (2023)

AI och skolan - Hur du som lärare kan använda ChatGPT och undvika fyra typer av AI-fällor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., öppen bok av gymnasieläraren Johan Falk

AI och skolan 2.5 - Praktiska tips och framtidsspaningar om chattbottar i skolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., öppen bok av gymnasieläraren Johan Falk

Teknik i akademi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Poddserie av Johan Leitet och Fredrik Ahlgren, LNU om AI i undervisning (inom högre utbildning).

Design av digital teknik (DADD) har samlat tips, verktyg och resurser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

AI som assisterande teknik. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Lars Alvåg, specialpedagog i Jönköping, bloggar om IT och specialpedagogik.

AI and the future of education Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Stockholms universitet bjuder på korta inspelade föreläsningar riktade till lärare i högre utbildning som kan vara intressanta även för andra lärare. Språket är engelska.

Det livslånga lärandet och AI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., SETT-meet anordnat av Internetstiftelsen spelades in när de besökte Linköping augusti 2023.

Nyfiken på generativ AI i skolan? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Micke Kring på Rise ger en inspirerande introduktion om AI.

AI i lärarens vardag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., högstadieläraren Mats Larsnäs ger exempel från sin undervisning och sedan följer panelsamtal från Bokmässan 2023. Binogi anordnade.

Varför behöver lärare och elever veta mer om AI? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kristina Alexandersson, Internetstiftelsen, samtalar med Linda Manila, forskare från Linköpings universitet i detta poddavsnitt.

När, hur och varför passar AI för olika examinationsformer? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Under det inspelande seminariet illustreras och diskuteras olika examinationsformer genom några korta filmer.

Vem äger AI-genererade bilder? Patent och registreringsverket informerar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Forskning om AI i undervisningen

Nedan listas några öppna forskningsartiklar relaterade till AI i undervisningen. Länkar öppnas i nytt fönster.

Forskningssammanställning, Skolverket (2019): Artificiell intelligens kräver ökad insikt hos lärarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

AI inom bedömning väcker förhoppningar och farhågor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Skolverkets artikel syftar
bl. a. till att ge en inblick i vad en del forskning hittills fokuserat på kopplat till AI och bedömning.

Vetenskaplig artikel av Holmes och Tuomi (2022): State of the art and practice in AI in education Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vetenskaplig artikel av Eriksson och Johansson (2023): English speaking practice with conversational AI: Lower secondary student´s educational experiences over time Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller läs det sammanfattande blogginlägget: Roligt, tryggt och frustrerande att prata med AI-styrda konversationsagenter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., av Eriksson (2023).

Vetenskaplig artikel av Johnsson (2019): Data-driven development and evaluation of Enskill English Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Möjligheter, utmaningar och risker med AI i undervisningen

Samliga länkar öppnas i nytt fönster.

AI i skolan - risker och möjligheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Skolverket (2023)

Vilka risker finns med AI? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Internetstiftelsen

Är AI slutet på traditionell utbildning? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Föreläsning av professor Arnold Pears (2023), KTH - UR

Max Tegemark, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. sommarpratar om AI i P1, sommaren 2023