Text

2023-11-02

Praktiknära forskningsprojekt i samverkan

Mälardalens universitet bedriver praktiknära forskning i nära samverkan med skolhuvudmän i regionen. Under 2023 har tre nya forskningsprojekt beviljats medel.

ULF, en nationell försöksverksamhet

ULF, som står för utbildning, lärande och forskning, är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen. Den startade 2017 och planeras övergå till permanent verksamhet 2025. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Forskardialog

Som ett led i ULF-verksamheten ordnade Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) en forskardialog i februari 2023, där forskare inom utbildningsvetenskap vid Mälardalens universitet träffade yrkesverksamma rektorer, förskollärare och lärare i Sörmland och Västmanland. Under dialogen diskuterades möjliga praktiknära forskningsprojekt och hur dessa skulle kunna genomföras i samverkan med förskolor och skolor.

Beviljade forskningsmedel

Under våren 2023 arbetade forskare och yrkesverksamma vidare för att skriva fram ansökningar om forskningsmedel för projekten. Det resulterade i fem ansökningar varav tre beviljades medel. Projekten finansieras av den statliga ULF-verksamheten, MDU och de skolhuvudmän som deltar. Forskningsprojekten startar hösten 2023 och avlutas våren 2025.

De tre praktiknära forskningsprojekten kommer att presenteras närmare här på Pedagog Mälardalen under hösten och våren. Först ut är projektet Engagerande läsning och samtal om litteratur. Som andra projekt presenteras det kombinerade utvecklings- och forskningsprojektet Kollegial observation och lektionsanalys.

Ett samverkansprojekt mellan mellanstadielärare i Strängnäs kommun och forskare vid Mälardalens univerisitet.

Lärare och rektorer från fyra skolor i Köpings och Kungsörs kommun samverkar med forskare vid Mälardalens universitet.

Lärare och skolledare i Flens kommun och Trosa kommun samverkar med forskare f vid Mälardalens universitet.