Text

Lär och utvecklas i samverkan!

Pedagog Mälardalen är mötesplatsen för dig som är yrkesverksam inom samtliga skolformer eller lärarstudent i Sörmland och Västmanland.

Här kan du ta del av nyheter, aktuell forskning, kostnadsfri fortbildning och undervisningsresurser. Du kan bidra till innehållet genom att berätta om din verksamhet, tipsa om innehåll eller ge respons på andras inlägg.

Välkommen till Pedagog Mälardalen

En mötesplats där yrkesverksamma inom förskola, skola och universitetet kan mötas för att inspirera, utbyta erfarenheter och kommunicera kring skolverksamhet och lärarutbildning. Kontakta oss via pm@mdu.se

Läs mer

Välkommen till PUSS (professionsutvecklande samverkansseminarium)

Seminarium om förskolans och skolans utmaningar. Vårens datum för PUSS är 7 mars, 9 april och 15 maj. Se kalendern för innehåll.

Läs mer

Besök Pedagog Mälardalens kalender

Om du letar efter ett intressant kostnadsfritt seminarium, webbinarium eller en konferens så hittar du det i kalendern.

Läs mer

Vill du blogga, vlogga eller podda om din verksamhet?

Läs mer om hur du kan bidra till Pedagog Mälardalens innehåll!

Läs mer

Aktuellt

  • Datum 2024-06-20
  • Artikeltyp

Konferens för doktorander

den 12 juni anordnades den tredje konferensen i utbildningsvetenskap för doktorander vid Mälardalens universitet. Deltagare från Örebro, Linköpings och Mälardalens universitet träffades för att bygga relationer med kollegor samt att presentera, diskutera och få feedback på pågående avhandlingsarbete.

om Konferens för doktorander
  • Datum 2024-06-11
  • Artikeltyp

Datum för höstens PUSSeminarier

Professionsutvecklande samverkansseminarier (PUSS) anordnas för och med yrkesverksamma i förskola och skola, lärarstudenter, lärarutbildare och forskare. Utgångspunkten är förskolans och skolans möjligheter och utmaningar. Nu är höstens datum planerade.

om Datum för höstens PUSSeminarier
  • Datum 2024-05-07
  • Artikeltyp

Kurser i artificiell intelligens

I höst erbjuder Mälardalens universitet, på uppdrag av Skolverket, två kurser om totalt 15 hp för dig som ska undervisa i ämnet artificiell intelligens på gymnasiet.

om Kurser i artificiell intelligens

Utbildningsrelaterat från Mälardalens universitets webbplats

Studenter går ut från Mälardalens universitets entré.

Pilotprojekt ska stärka lärarstudenters kunskap i entreprenörskap Länk till annan webbplats.

Nu startar MDU och Ung Företagsamhet ett pilotprojekt där studenter på lärarprogrammen får möjligheten att utbilda sig genom Ung Företagsamhets läromedel. Förhoppningen är att satsningen blir permanent och att fler lärarutbildningar tar efter för att ge alla barn och unga samma förutsättningar att utveckla sina entreprenöriella förmågor.

Gymnasielever

Därför är fritid och hälsa avgörande för att unga ska klara gymnasiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ungefär 25 procent av Sveriges gymnasieelever hoppar av gymnasiet eller går ut med ofullständiga betyg. I en studie har Katarina Bälter, professor i folkhälsovetenskap, undersökt betydelsen av fritid och hälsa hos ungdomar för att de ska klara gymnasieskolan. Målet är att fler ska slutföra gymnasiet för att öka chanserna till arbete och en framtida god hälsa.

Vera - nu kan elever i år 4-6 lösa tekniska utmaningar åt industrin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elever i årskurs 4-6 har möjlighet att prova på ingenjörsyrket genom att arbeta med riktiga utmaningar från bland annat Volvo Construction Equipment och upptäcka spänningen i att lösa verkliga, tekniska problem som kan bidra till att lösa framtidens utmaningar.

Läs mer om Vera-konceptet och hur du som är lärare anmäler intresse att delta med din klass via länken ovan.

Förskolan viktig för barns psykiska hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En bra förskola gynnar barns sociala, kognitiva och språkliga utveckling och bidrar till psykiskt välbefinnande. Barn som gått i förskola med hög kvalitet lyckas också bättre i skolan, har bättre kunskapsutveckling och bättre social utveckling. Det menar Lena Almqvist, forskare i professor på Mälardalens universitet.