Text

Lär och utvecklas i samverkan!

Pedagog Mälardalen är mötesplatsen för dig som är yrkesverksam inom samtliga skolformer eller lärarstudent i Sörmland och Västmanland.

Här kan du ta del av nyheter, aktuell forskning, kostnadsfri fortbildning och undervisningsresurser. Du kan bidra till innehållet genom att berätta om din verksamhet, tipsa om innehåll eller ge respons på andras inlägg.

Välkommen till Pedagog Mälardalen

En mötesplats där yrkesverksamma inom förskola, skola och universitetet kan mötas för att inspirera, utbyta erfarenheter och kommunicera kring skolverksamhet och lärarutbildning. Kontakta oss via pm@mdu.se

Läs mer

Välkommen till PUSS (professionsutvecklande samverkansseminarium)

Seminarium om förskolans och skolans utmaningar. Vårens datum för PUSS är 7 mars, 9 april och 15 maj. Se kalendern för innehåll.

Läs mer

Besök Pedagog Mälardalens kalender

Om du letar efter ett intressant kostnadsfritt seminarium, webbinarium eller en konferens så hittar du det i kalendern.

Läs mer

Vill du blogga, vlogga eller podda om din verksamhet?

Läs mer om hur du kan bidra till Pedagog Mälardalens innehåll!

Läs mer

Aktuellt

  • Datum 2024-03-26
  • Artikeltyp

Förändringsledning för mångfald och gynnsamma stadieövergångar

Lärare och skolledare i Trosa kommun samverkar med forskare vid Mälardalens universitet för att undersöka centrala faktorer i arbetet med att möta mångfald bland deras elever samt skapa förståelse för arbetet med stadieövergångar.

om Förändringsledning för mångfald och gynnsamma stadieövergångar
  • Datum 2024-03-19
  • Artikeltyp

Givande utbytesverksamhet med Åbo akademi i förskollärarprogrammets verksamhetsförlagda utbildning

Att ta del av hur undervisningen bedrivs i ett annat land har varit en positiv och berikande erfarenhet både för studenterna och personalen, menar Monica Jansson, rektor på Bäckby norra förskola i Västerås.

om Givande utbytesverksamhet med Åbo akademi i förskollärarprogrammets verksamhetsförlagda utbildning
  • Datum 2024-03-04
  • Artikeltyp

Bidrag till studie om användning av visuellt stöd i undervisningen

Vill du bidra till forskning på Mälardalens universitet? Du som är lärare och undervisar i årskurs 4-9 erbjuds att delta i förstudie till forskningsprojekt om visuellt stöd i undervisningen.

om Bidrag till studie om användning av visuellt stöd i undervisningen

Utbildningsrelaterat från Mälardalens universitets webbplats

Foto på Klas Bergling, Hedersdoktor vid MDU 2024. Foto: Tim Bergling Foundation.

Klas Bergling, foto: Tim Bergling Foundation.

Hedersdoktorn Klas Bergling verkar för att förbättra ungas psykiska hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klas Bergling, far till Avicii och grundare till stiftelsen Tim Bergling Foundation, är utsedd till hedersdoktor vid MDU 2024. Genom utnämningen vill MDU uppmärksamma och hedra Klas Berglings insatser för att förbättra den psykiska hälsan bland ungdomar.

Gymnasielever

Därför är fritid och hälsa avgörande för att unga ska klara gymnasiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ungefär 25 procent av Sveriges gymnasieelever hoppar av gymnasiet eller går ut med ofullständiga betyg. I en studie har Katarina Bälter, professor i folkhälsovetenskap, undersökt betydelsen av fritid och hälsa hos ungdomar för att de ska klara gymnasieskolan. Målet är att fler ska slutföra gymnasiet för att öka chanserna till arbete och en framtida god hälsa.

Vera - nu kan elever i år 4-6 lösa tekniska utmaningar åt industrin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elever i årskurs 4-6 har möjlighet att prova på ingenjörsyrket genom att arbeta med riktiga utmaningar från bland annat Volvo Construction Equipment och upptäcka spänningen i att lösa verkliga, tekniska problem som kan bidra till att lösa framtidens utmaningar.

Läs mer om Vera-konceptet och hur du som är lärare anmäler intresse att delta med din klass via länken ovan.

Förskolan viktig för barns psykiska hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En bra förskola gynnar barns sociala, kognitiva och språkliga utveckling och bidrar till psykiskt välbefinnande. Barn som gått i förskola med hög kvalitet lyckas också bättre i skolan, har bättre kunskapsutveckling och bättre social utveckling. Det menar Lena Almqvist, forskare i professor på Mälardalens universitet.