Text

Nätverk för förskolebarns språkutveckling

Nätverket startade 2024 som en fortsättning på ”Språkslottet”, ett utvecklingsprojekt i Region Sörmland.

Händer som sträcks upp mot pratbubblor där det står hej på olika språk.

Nätverkets syfte

Syftet med nätverket är att möjliggöra ett fortsatt arbete kring barns språkliga utveckling. Nätverket vill genom forskning och erfarenhet bidra till att:

• stärka kunskapen kring områden som rör förskolebarns språkutveckling
• skapa tillfällen för didaktiska samtal erfarenhetsutbyte och goda exempel
• vara en plats för bibliotek, barnhälsovård och förskola för att genom våra olika professioner främja kunskapen kring språkutveckling och få möjlighet att nå ut till en bredare målgrupp.

Deltagare

Nätverket vill vara en plats för samverkan där personal från bibliotek, barnhälsovård och förskola är välkomna.

Teman och träffar

Nätverkets deltagare kommer gemensamt att ge förslag om de teman som kommer att lyftas på träffarna. Ett par träffar per termin är inplanerade med start under hösten 2024.

Nätverkets verksamhet kommer att utvärderas kontinuerligt för att se vad som fungerar bäst för de deltagare som nätverket riktar sig till.

Kontakt

Vid frågor om deltagande, ta kontakt med Pernilla Hedin eller Anna Stråhle som leder nätverket.

""

Anna Stråhle, Region Sörmland

""

Pernilla Hedin, Mälardalens universitet

Nätverksträffar

Höstterminen 2024

  • 10 oktober: Läsfrämjande arbetssätt i förskolan, Cecilia Bergentz.
  • 27 november: Lust att läsa eller att låta bli (artikel), Lina Samuelsson.

Vårterminen 2025

  • Datum ej bokat: Camilla Kulläng (logoped).
  • Datum ej bokat: Artikel och/eller erfarenhetsutbyte/goda exempel från deltagarna, utvärdering.