Text

Läsarnas bidrag

Du som är yrkesverksam i förskola upp till högre utbildning eller är förskollärar-/lärarstudent i Sörmland eller Västmanland, kan bidra med eget innehåll till Pedagog Mälardalen. Genom att blogga, vlogga eller podda kan du diskutera, reflektera över, berätta, delge erfarenheter eller undervisningstips om ett ämne eller tema som intresserar dig. På denna sida samlas läsarnas bidrag uppdelade i olika ämnen eller teman. Läs mer om hur du kan bidra.