Text

Instruktioner för bloggare, vloggare och poddare

Pedagog Mälardalen välkomnar inlägg från alla yrkesverksamma från förskola till högre utbildning samt förskollärar- och lärarstudenter. Din berättelse eller reflektion speglar den komplexa verkligheten vilket är intressant läsning. Vi vill därför göra det så enkelt som möjligt för dig att dela innehåll, men vi har lagar att förhålla oss till och det finns därför några riktlinjer att följa för dig som vill bidra.

Blogginläggs innehåll, struktur och form

Du som vill berätta och dela med dig av dina erfarenheter och tankar kan bidra med innehåll i form av ett blogginlägg. Om du vill ha hjälp med ditt skrivande kan vi erbjuda ett visst stöd men det bästa är att börja formulera det du vill berätta så kan vi utgå från det.

Innan du börjar skriva är det bra att läsa igenom de tips och viktiga punkter för dig som bloggar, vloggar eller poddar och som framgår på denna sida.

Skriv texten utan fetstil, kursiveringar och rubrikformateringar. Det går bra att göra styckesindelningar och i texten ska det anges var eventuella bilder ska ligga. Redaktören läser igenom och kontrollerar språket samt gör ett förslag som skickas tillbaka till dig för godkännande innan publicering.

Bilder tas bäst med liggande kamera och sparas i så stor upplösning som möjligt, men begränsas till 1 MB. Döp dem till bild 1, bild 2 o.s.v. och bifoga dem i mejlet (filformat jpg, png). Om du inte vill använda egna bilder ger du ett förslag på vad bilden ska föreställa så hjälper vi dig att ta fram den.

Vlogginläggs innehåll, struktur och form

Du som vill dela din berättelse i videoform ges möjlighet att göra det. Det finns begränsningar i filformat men ett kortare inlägg fungerar bra. I videoformatet är det viktigt att både ljud och bild blir bra och det kan krävas viss utrustning. Detta kan vi dessvärre inte hjälpa till med. Det finns däremot massor av tips och idéer om hur man kan strukturera sin vlogg att hämta på nätet.

Vi publicerar videon i MDU:s streamingtjänst och bäddar in den i ett inlägg vid publiceringen. Om du vill vlogga, ta kontakt med redaktionen för ytterligare instruktioner om tillvägagångssätt och vilka filformat som är möjliga att använda.

Kontakta redaktionen för ytterligare instruktioner om att vlogga genom att mejla till pm@mdu.se

Poddinläggs innehåll, struktur och form

En podd kan vara ett sätt att dela ett samtal mellan två kollegor om undervisningen. Det som är viktigt är att ljudkvaliteten blir bra, så testa gärna innan. Det finns dessvärre ingen möjlighet för oss att hjälpa till med tekniken. Det finns däremot massor av tips och idéer om hur man kan strukturera sin podd att hämta på nätet.

Vi publicerar ljudfilen i MDU:s streamingtjänst och bäddar in den i ett inlägg vid publicering. Om du vill podda, ta kontakt med redaktionen för ytterligare instruktioner om tillvägagångssätt och vilka filformat som är möjliga att använda.

Kontakta redaktionen för ytterligare instruktioner om att podda genom att mejla till pm@mdu.se

Några tips och instruktioner för dig som bloggar, vloggar eller poddar

Frågor att utgå från

  • Vem/vilka berättar jag för?
  • Vad/varför vill jag berätta?
  • Hur kan jag tydliggöra det jag vill förmedla? Exempel, bilder om du bloggar eller bildtexter om du vloggar?
  • Kan jag uttrycka mig kort för att hålla uppmärksamheten kvar hos läsaren, tittaren eller lyssnaren?

God läsbarhet och ett vårdat språk

Det är viktigt att blogginlägg håller god läsbarhet enligt svenska språk- och skrivregler och att ett vårdat språk används i blogg,- vlogg- och poddinlägg. Redaktionen hjälper till med genomläsning och -lyssning innan publicering.

Förklara varför

När du berättar om din undervisning eller ger ett undervisningstips, motivera eller förklara gärna varför du gör det du gör. Om du dessutom har en tydlig teoretisk koppling, nämn den gärna.

Samtycke till medverkan

Alla personer som förekommer i ditt inlägg måste ha gett sitt samtycke till text, bild och ljud. Barns personuppgifter får inte förekomma. Det är viktigt att tänka på att även antydningar, bilder och röster kan vara avslöjande.

Läs mer om personuppgifter på Integritetsskyddsmyndighetens (IMY:s) hemsida Länk till annan webbplats.

Tillstånd från upphovspersonen

De bilder som används måste vara dina egna om du inte har tillstånd från upphovspersonen (ange fotografens namn om det inte är ditt eget). Om du saknar passande bild kan du beskriva vilket innehåll du önskar så hjälper vi dig att hitta en som är tillåten för webbpublicering. Vill du använda någon annans verk genom ett referat eller citat måste du ange vem upphovspersonen är. Den musik eller de ljudeffekter som används i vloggar eller poddar måste vara fria att använda för webbpublicering.

Undvik reklam

Pedagog Mälardalen gör inte reklam för företag som säljer produkter eller tjänster av kommersiellt slag. Om kommersiella produkter nämns i ditt inlägg, exempelvis analoga och digitala läromedel eller pedagogiska möbler och saker, ska avsikten vara att förtydliga innehållet i din berättelse. Detta gäller även det bildmaterial som ska användas. Skriver du en bokrecension ska den vara nyanserad och saklig utifrån ditt perspektiv som läsare och inte syfta till att göra reklam.

Gemensamt ansvar för inlägget

Det är du själv som ansvarar för innehållet i ditt inlägg. Redaktionen granskar dock samtliga inlägg avseende kränkningar, känsliga eller integritetskänsliga personuppgifter eller olagligt innehåll inför publicering. Om kritik framförs kommer den/de som kritiseras få möjlighet att replikera i samband med publicering.

Läs mer om Pedagog Mälardalens skyldigheter vid publicering