Text

Välkommen till Pedagog Mälardalen

Pedagog Mälardalen är MKL:s digitala mötesplats. En mötesplats där yrkesverksamma inom förskola, skola och universitetet kan mötas för att inspirera, utbyta erfarenheter och kommunicera kring skolverksamhet och lärarutbildning.

Jag heter Jessica Götberg och är verksamhetsledare för Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL). MKL är en samverkansplattform mellan Mälardalens universitet och skolverksamheterna i regionen. Samverkan sker inom lärarutbildning, forskning och kompetensutveckling. Vi vill med MKL bidra med en skola på vetenskaplig grund och till ett livslångt lärande för yrkesverksamma lärare och förskollärare.

Vår ambition är att Pedagog Mälardalen ska bli en naturlig samverkansyta för yrkesverksamma inom förskola, skola och universitetet, en digital mötesplats för alla som vill utveckla undervisning och bidra till kvalitet inom lärarutbildning och forskning. Genom Pedagog Mälardalen kan vi skapa en dialog kring professionsutveckling och skolutveckling samt sprida goda erfarenheter och aktuell forskning mellan våra olika verksamheter.

Vill du ha kontakt med redaktionen? Mejla oss via pm@mdu.se

Välkommen!